locatheart blue logo

Contact

Office

Address: ul. Romualda Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk

Phone: + 48 730 336 602

Email: info@locatheart.com

 

Legal information:

Loc At Heart Spółka z o.o.
ul. Romualda Traugutta 115C
80-226 Gdańsk
VAT ID: PL5842745654

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000591914, NIP 5842745654, REGON 36324174500000,
kapitał zakładowy 5000,00 zł, wpłacony w całości.